Database sebagai aset berkuasa

Database sebagai aset berkuasa

Database harus dikumpul seawal mungkin. Database adalah himpunan maklumat-maklumat dalam keadaan tersusun dan biasanya ia menghimpun senarai-senarai yang penting sama ada untuk perkembangan perniagaan, karieer, keprofessionalan dan juga minat seseorang.

Database-database yang berguna untuk ahli perniagaan, professional, seseorang ketua atau individu boleh disenaraikan seperti berikut:

 1. Senarai pembekal barangan perniagaan.
 2. Senarai individu yang berpotensi sebagai rakan perniagaan, collaborator atau penyelesai masalah.
 3. Senarai bekas pelanggan atau orang yang berminat dengan tawaran kamu.
 4. Senarai servis yang ada untuk menjalankan perniagaan atau projek.
 5. Senarai bakal majikan untuk seorang pekerja atau professional.
 6. Senarai organisasi dan syarikat yang berkaitan dengan perniagaan atau karieer seseorang.
 7. Senarai aset yang dimiliki seseorang.
 8. Senarai fasiliti atau peralatan berkaitan yang boleh digunakan.
 9. Rekod-rekod pembelian atau audiens.
 10. Senarai kata kunci yang penting.
 11. Senarai ayat-ayat berguna untuk perniagaan atau projek.
 12. Sebarang himpunan data-data lain yang berguna.

Maklumat daripada sesebuah database adalah sangat bernilai. Maklumat adalah sangat bernilai dalam perniagaan atau keprofessionalan seseorang. Ianya harus mempunyai harga yang sepadan sama ada dengan kesusahan untuk memperolehinya atau potensinya. Dalam sesuatu situasi, maklumat dalam sesebuah database tidak harus diberikan secara percuma tetapi harus menjadi sebuah tawaran yang menguntungkan seseorang.

Ianya boleh jadi lebih bernilai daripada networking jika digunakan dengan betul dan seseorang juga tidak perlu risau berkaitan networking jika dia mempunyai database yang hebat. Ini kerana database itu sendiri mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan networking.

Dengan bermulanya zaman big data sekarang, database itu sangat bernilai sama ada pada peringkat individu sehinggalah kepada orgnanisasi atau sesebuah negara. Cara untuk mengumpul database adalah sebuah topik yang besar namun cara yang paling mudah adalah buku dengan pen atau penggunaan barangan elektronik seperti laptop.

Database boleh menjadi faktor besar kejayaan atau perkembangan kehidupan seseorang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *