Browsed by
Category: Ilmu Alami

Perisai ghaib untuk rawatan dan kesihatan mental

Perisai ghaib untuk rawatan dan kesihatan mental

Masalah wujud di mana-mana dan dan yang menjadi kerisauan biasanya yang berpunca dari dalam diri seseorang. Masalah kesihatan fizikal telah dilihat dalam post lepas dan kali ini diterokai pula tentang masalah kesihatan mental, dan kedua-duanya saling mempengaruhi jika diteliti dan dirasai. Masalah kesihatan mental atau disebut juga sebagai penyakit mental adalah masalah umum pada hari ini. Dianggarkan di negara ini ramai pesakit mental senyap yang tidak didiagnosis.

Dianggarkan ramai juga yang tidak sedar bahawa dia sedang mengalami atau semakin menuju kepada masalah kesihatan mental. Masalah hanya dapat diselesaikan jika ianya disedari. Meditasi adalah amalan yang bagus untuk membangunkan keupayaan kesedaran dan rasa bukan sahaja untuk mengenalpasti masalah, malah untuk mengenalpasti solusinya.

Salah satu teknik ampuh untuk merawat kesihatan mental atau untuk menguatkannya lagi adalah dengan menguasai teknik perisai ghaib. Ianya bukan teknik mistik dan bukannya perisai magik kepada ancaman fizikal dari luar, tetapi ianya adalah perisai kepada diri atau alam dalaman seseorang.

Harus difahami bahawa ancaman atau serangan kepada mental seseorang sama ada secara sengaja atau tidak sengaja datangnya melalui deria-deria manusia biasanya pendengaran, penglihatan, sentuhan malah bau dan rasa juga dapat mengakibatkan serangan mental ini. Lebih teruk apabila maklumat-maklumat yang kompleks itu disimpan (stored) dalam memori seseorang. Serangan berterusan akan menyebabkan seseorang lebih lemah dengan bentuk serangan (maklumat) itu dan lebih teruk jika ia kekal dalam minda bawah sedar seseorang.

Sekarang lihat pula kepada teknik perisai ghaib. Keupayaan perisai ghaib dapat dibangunkan dengan cepat melalui amalan meditasi. Ianya harus ‘dirasai’ dan diamalkan dengan berterusan untuk mengasah keampuhannya. Terdapat pelbagai kegunaan perisai ghaib yang boleh diterokai seseorang termasuklah untuk rawatan dan kesihatan mental.

Jika seseorang menyelami alam dalamannya, dia dapat merasai atau ‘melihat’ bahawa serangan mental kepadanya datang seumpama serangan fizikal. Dia juga dapat merasai bagaimana serangan mental itu mempengaruhi prestasi tubuh badan dan fikirannya. Perisai ghaib dapat dibina serta merta dalam alam dalamannya untuk menghalang serangan itu daripada terkena dirinya. Bentuk dan warna perisai itu bergantung kepada kecenderungannya. Boleh jadi berupa pagar cahaya, cermin, dinding besi, cahaya berbentuk sfera atau apa sahaja.

Ia juga boleh dibentuk seperti peti kekangan (seal) yang dapat mengurung dan mengekang serangan atau punca serangan yang dilihatnya tadi dalam alam dalamannya. Bunyinya mungkin seperti sebuah kisah anime namun ini tidak lain adalah salah satu teknik manipulasi minda yang sangat ampuh. Penerokaan dan penguasaannya dapat menghasilkan individu yang cemerlang.

Adab-adab untuk menuntut dan menyampaikan ilmu

Adab-adab untuk menuntut dan menyampaikan ilmu

Adab-adab untuk menuntut dan menyampaikan ilmu adalah suatu struktur keilmuan yang kukuh yang wujud secara alaminya, namun perlu difahami oleh setiap ilmuan agar keilmuan yang bermanfaat itu dapat berkembang secara baik.

Secara alami di sini berlaku kerana sifat ilmu itu sendiri yang walaupun tidak dapat dihurai dengan kaedah saintifik seperti bahan-bahan fizikal, ia tetap mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat alami yang dengan praktis yang betul, ia dapat dimanfaatkan dengan lebih optimum.

Oleh kerana sifat ilmu ini, ia lebih ‘suka’ dengan struktur ilmu yang dapat memanfaatkannya secara optimum. Bagaimana? Menerusi zaman-zaman yang dilalui oleh manusia, ia dikenalpasti dan menjadi adab-adab yang harus ada dalam menuntut dan menyampaikan ilmu secara wajarnya.

Kenapa? Ilmuan itu usahanya adalah untuk mengembangkan ilmu bagi mensejahterakan lagi manusia dan alam, jadi jika dijaga adab ini ilmu itu dapat berkembang dengan lebih optimum.

Adab-adab dalam menuntut dan menyampaikan ilmu itu sesuai untuk diketahui oleh semua penuntut dan penyampai ilmu.

Mula dengan secara umumnya, apa yang perlu tahu oleh semua penuntut dan penyampai ilmu.

 • Setiap ilmu yang bermanfaat itu harus dihormati walau di mana jua ia diperolehi atau dijumpai, dan jika diperlekehkan, bersedialah untuk diperlekehkan kembali oleh alam semesta.
 • Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai itu harus mempunyai maharnya dan bukan percuma.
 • Namun nilai sebenar sesuatu ilmu itu bukanlah pada maharnya.
 • Mahar itu menjadikan ilmu itu lebih dihormati.
 • Mahar ilmu tidak menjadikan ia setaraf dengan bahan dagangan.
 • Ilmu itu datang kepada penerima ilmu dengan tanggungjawab untuk memanfaatkannya yang berlaku secara alami.

Adab untuk penuntut ilmu:

 1. Mula menuntut ilmu dengan niat yang baik. Jaga niat itu dan hayatilah niat itu sepanjang proses menuntut ilmu.
 2. Penuntut perlu bersedia berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu ilmu namun dengan cara yang betul.
 3. Semasa meminta ilmu dengan seseorang, mintalah dengan baik walau sudah dibayar maharnya.
 4. Kerana ilmu yang bermanfaat itu harus dihormati, rendahkan diri dan elakkan berkasar semasa proses menuntut ilmu supaya penuntut disukai ilmu.
 5. Jika si penyimpan ilmu tidak mahu menyampaikan ilmu walau apapun sebabnya, usah dipaksa tetapi negosiasilah syaratnya untuk diberikan ilmu itu.

Adab untuk pemberi ilmu.

 1. Si pemberi ilmu harus kenal pasti cara supaya ilmu itu dapat mengalir dan dikembangkan dengan secara optimum tetapi bukan dengan diberikan semua secara percuma atau senang.
 2. Ilmu yang diperolehi dengan secara susah, usah diberikan dengan secara percuma atau senang kerana 3 sebab. Yang pertama kerana ilmu itu mempunyai nilai. Yang kedua untuk melatih si penuntut ilmu supaya dapat megembangkan ilmu itu sendiri dan ketiga untuk penuntut tahu kesusahan untuk memperolehi ilmu itu sendiri.
 3. Ilmu yang datang secara senang lebih elok disampaikan secara senang juga.
 4. Ilmu itu harus diberikan kepada sesiapa yang layak sahaja. Jika si penuntut masih di peringkat A, tidak harus terus diberi peringkat C secara keseluruhan supaya si penuntut boleh sampai ke peringkat C dengan sendiri. Ini juga untuk melatih penuntut mengembangkan ilmu.
 5. Setiap orang yang rela berusaha dengan cara yang betul layak diberikan ilmu. Usah diskriminasikan penuntut yang layak kerana ilmu tidak dapat dikembangkan sebegitu.
 6. Lebih ramai orang yang menerima ilmu lebih bagus, namun cara penyampaian itu harus adil, cth. si penyampai tidak menumpukan kepada seorang dengan mengabaikan si penuntut lain yang layak menerima.
 7. Ilmu daripada seseorang ilmuan perlu mengalir dengan secara berkala namun berperingkat.
 8. Menjadikan ilmu alatan kuasa bukanlah jalan ilmuan. Jika seseorang menjadikannya alatan kuasa, perkembangan ilmunya akan terhenti di situ atau menjadi susah.

Lihat sahaja negara barat sekarang yang sedang mendahului dalam penguasaan ilmu. Walaupun mereka mementingkan kuasa, mereka tetap tidak menyimpan sesuatu ilmu seperti sains dan teknologi mahupun falsafah kepada mereka sahaja tetapi berkongsikan juga kepada semua secara global. Masyarakat gaya US contohnya menjadikan sharing sebagai budaya mereka. Institusi-institusi keilmuan di negara maju lebih banyak berkongsi sesuatu ilmu berbanding di negara lain. Mereka memahami sifat ilmu itu.

Yang terakhir, ilmu yang dinyatakan di atas tidak menyamai ilmu agama atau ilmu syar’i yang disampaikan Nabi SAW. Kerana apa? Ilmu agama yang Nabi SAW sampaikan datang secara percuma dengan perjuangan baginda kepada umatnya, dan wajib ada yang menyampaikannya kepada masyarakat walau tanpa diminta. Ilmu syar’i itu wajib diketahui oleh semua mukmin. Walaupun ia tidak harus dimaharkan, darjatnya adalah lebih tinggi daripada ilmu alami.

Kebenaran itu mempunyai Corak

Kebenaran itu mempunyai Corak

Dalam setiap maklumat yang diterima, ia boleh jadi benar atau palsu. Maklumat yang benar itu mempunyai harganya. Tapi kebenaran maklumat itu perlu ditafsir. Seorang penyelidik contohnya mahu menggunakan satu kenyataan yang dibacanya daripada sebuah laporan untuk menghasilkan sebuah hasil penyelidikan yang bernilai, perlu pastikan bahawa kenyataan yang dibaca itu benar. Penyelidikan itu satu disiplin umum yang amat dijaga sumber dan kredibiliti maklumat yang diterima. Pada setiap sumber berkredibiliti juga ditapis oleh penyelidik yang teliti untuk dinilai sahih. Dapat dilihat dalam ratusan atau ribuan laporan penyelidikan yang ditapis itu, mungkin terdapat kepalsuan juga, tetapi menilai itu perlu amat spesifik. Contohnya yang palsu itu hanyalah sebuah parameter (angka) atau satu perkataan, dan bukan keseluruhan kenyataan atau laporan. Ketidaksahihan ini berlaku lebih banyak pada maklumat yang diterima secara lisan boleh jadi daripada perbualan sama ada yang dirancang atau tidak dirancang, media, diskusi atau sesebuah nasihat.

Yang memalsukan maklumat yang benar itu dalam kes dilakukan secara sedar, biasanya mahu memesongkan pandangan seseorang atau sekumpulan manusia. Sekarang berleluasa teknik jualan, politik dan pengaruh yang berniat nak memesongkan si pendengar dengan maklumat palsu untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Golongan di atas adalah contoh yang baik, tetapi golongan professional juga boleh jadi cenderung untuk memberi maklumat palsu, atau sesiapa sahaja.

Maklumat yang benar atau kebenaran itu mempunyai corak. Ia tidak boleh berdiri sendiri, ia mesti berkait dengan benda lain dan menyokong ‘benda’ itu. Dalam disiplin Fizik yang digunapakai oleh saintis dan jurutera, setiap teori itu jika berkait dengan teori lain, ia perlu menyokong teori itu sama ada secara matematik, fizik, kimia dan biologinya. Yang dilihat berkait namun tidak menyokong itu mesti mempunyai sebab, dan dengan sebab itu terhasilnya kenyataan atau teori baru yang sahih.

Orang yang menyukai kesahihan biasanya tidak cenderung untuk menyampaikan maklumat yang palsu. Orang yang cenderung untuk menyampaikan maklumat palsu pula tidak kisah jika maklumat yang diterima atau diuruskannya itu tidak benar asalkan dapat mencapai tujuannya. Orang yang tidak mencari kebenaran juga cenderung untuk tidak mengaitkan kepalsuan yang dipertahankan dengan sesuatu perkara yang lain tanpa sebab yang kukuh. Sekali lagi perkaitan adalah sesuatu yang penting dalam mencari kebenaran.

Kebenaran juga tidak mutlak pada seseorang, contohnya golongan professional, pakar, seseorang berkredibiliti atau lepasan Al-Azhar. Yang ada cumalah kebarangkalian kebenaran daripada apa yang disampaikan oleh golongan ini adalah amat tinggi daripada yang bukan ahlinya, dan kerana disiplinnya. Tapi ia bergantung kepada setiap individu juga.

Kebenaran itu jika dijejaki wujud secara alaminya. Ia tidak direka oleh manusia. Ia boleh dijejak dan kebenarannya pasti mempunyai corak iaitu ia berkait dan menyokong perkara yang berkait dengannya. Mencari kebenaran ibarat mencantumkan ribuan cebisan puzzle atau lebih banyak. Mana mungkin gambaran sebenar puzzle itu dapat diperolehi hanya dengan beberapa cebisan. Ia mungkin memakan masa beberapa tahun jika diambil kira dari seawal seseorang mendapat cebisan awal puzzle itu, kemudian sedang dia menyusun, dia fikir dia tahu atau dapat meneka gambaran puzzle itu, dan semakin dia menyusun semakin jelas gambaran puzzle yang dilihat yang boleh jadi sama atau lain dengan tekaannya tadi.